Utrecht Koningsweg

Stedenbouwkundige herontwikkeling van strategisch gelegen vervallen fabrieksterrein nabij centrum van Utrecht

Opdrachtgever
Kavel Vastgoed
Omvang
200
woningen
Status
In ontwikkeling

Met respect voor historie wordt industrieel karakter zichtbaar gemaakt en versterkt

Met de transformatie van het in onbruik geraakte fabrieksterrein, dat met haar strategische ligging aan de Kromme Rijn en het Park Oosterspoorbaan een zeer aantrekkelijke locatie is, krijgt de locatie een nieuw elan. Het oude naar binnen gerichte terrein wordt naar buiten toe geopend, waardoor de kleinschalige creatieve ruimtes een trekpleister vormen. Op de bovengelegen etages is ruimte voor wonen voor verschillende doelgroepen. Met respect voor de historie wordt het industriële karakter in de stedenbouwkundige opzet zichtbaar gemaakt en versterkt. Met wintertuinen en loggia’s wordt aansluiting gezocht bij de blauw-groene ader van dit deel van Utrecht.

Het in onbruik geraakte fabriekscomplex verandert in een creatieve broedplaats met woongebied voor verschillende doelgroepen

Meer weten over dit project of gebiedsontwerp?

Bel of mail Daniël.
Onze specialist op dit gebied.

Daniël Martina

Architect - directeur