Soest De Maten

Stedenbouwkundige visie-ontwikkeling waarbij energietransitie en woningbouwopgave worden gecombineerd

Opdrachtgever
Bouwbedrijf De Bruin Putten
Andere betrokken partijen
Omvang
350
woningen
Status
In ontwikkeling

Ruim 350 woningen in het groen en voldoende zonne-energie voor nog 700 woningen

In plaats van een weiland volleggen met zonnepanelen om zo de energieopgave van de gemeente Soest op te lossen, ontwikkelden wij een visie om drie verschillende gemeentelijke opgaves met elkaar te combineren. In het plan is nu ruimte voor 350 tot 400 woningen voor verschillende doelgroepen met het accent op starters en senioren, die door de stedenbouwkundige opzet opgaan in het groen. Niet alleen de Nul-Op-de-Meter (NOM)-woningen worden voorzien van zonnepanelen, maar deze komen eveneens op de slimme geluidwering dat het geluid van de aangrenzende spoorlijn tegenhoudt. Zo zijn de woningen energieneutraal en wordt hier voor nog eens 700 woningen extra energie opgewekt.

Drie stedenbouwkundige opgaves worden met elkaar gecombineerd; woningbouwopgave, opwekken van duurzame energie en natuurlijke inpassing

Meer weten over dit project of gebiedsontwerp?

Bel of mail Daniël.
Onze specialist op dit gebied.

Daniël Martina

Architect - directeur